Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

M E G H Í V Ó Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2022. február 10-én (csütörtök)15.30 órakor tartandó soros, nyílt ülésére

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. február 10-én (csütörtök)15.30 órakor

soros, nyíltülésttart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

Napirend:

 1. Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. Polgármester beszámolója, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozat teljesüléséről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. A polgármestert megillető tiszteletdíj és költségtérítés összegének megállapításáról

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

 1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. Bodmér Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. Bodmér Község Önkormányzata 2022-2025. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervéről

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. A Falugondnoki Szolgálat szakmai programjának módosításáról

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. Tájékoztatás Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzat (Gánti Német Hagyományőrző Tánccsoport) részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Előterjesztő: Katona László polgármester

 1. Egyebek

Bodmér, 2022. január 31.

Katona László

polgármester