Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. szeptember 15. (szerda) 14:00 órakor

tartandó nyílt ülésére

Az ülés helye: Felcsút, Fő u. 75. Községháza

Napirendi pontok:

 1. Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzetéről véleménynyilvánítás, a hátrányos helyzetű gyermekek számáról adatszolgáltatás

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében álló egyes ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évének pedagógiai munkájáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A felcsúti Endresz György Általános Iskola tanárainak munkába járási és albérleti költségeihez való hozzájárulás

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A felcsúti víziközmű-rendszerek 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A Gyermekorvosi rendelés biztosítására kötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Elvi döntés a helyi kitüntető címekről és a rendeletmódosítás lehetőségéről

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Döntés a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság képviselő méltatlansági eljárása lefolytatásáról szóló 2/2021. (VIII.23.) határozatának elfogadásáról (Zárt ülés keretében)

Előterjesztő: Flier Jánosné elnök

Felcsút, 2021. szeptember 13.

Tisztelettel:

Mészáros László

polgármester

Meghívó – Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 27-én (kedd) 8.00 órakor

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2063 Óbarok, Iskola utca 3.

Az ülés helye: Óbarok, Iskola u. 3., Tanácskozóterem

Napirendi pontok:
1) A polgármester tájékoztatója a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott döntésekről
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
2) Döntés a Magyar Falu Program keretében az „Faluházak felújítása” című
MFP-FHF/2020 kódszámú pályázaton Faluház felújítására vállalkozó kiválasztásáról
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
3) Szándéknyilatkozat a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
4) Döntés a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
5) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának előkészítése
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester
6) Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről, és az igénylés feltételeit rögzítő rendeletről
Előterjesztő: Mészáros Kartal polgármester

Óbarok, 2021. július 26.

Mészáros Kartal
polgármester

Felcsút – 2021. július 1.