Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

Tájékoztató a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozók Covid tesztelésére

2021. január 16-án és 17-én 8.00 és 16.00 óra között kerül sor a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozók Covid tesztelésére a Bicskei Járási Hivatal épületében (2060 Bicske, Szent István út 7-11.)Az ingyenes és önkéntes, antigén gyorsteszttel folytatott vizsgálatra mindazok jelentkezhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján állami vagy önkormányzati, illetve civil vagy egyházi ellátást biztosítanak rászorulók részére. Vagyis azok jelentkezését várjuk, akik:         

 • falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás nyújtanak;
 • meleg étkezést biztosítanak rászorulóknak legalább napi egyszeri alkalommal;
 • házi segítségnyújtás keretében rászoruló saját lakókörnyezetében szociális segítést, személyi gondozást folytatnak;
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, gyermekek, családok számára;
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítanak a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére;
 • közösségi ellátást folytatnak pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére;
 • támogató szolgáltatást biztosítanak fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása érdekében;
 • utcai szociális munka keretében az utcán tartózkodó hajléktalanok helyzetét, életkörülményeit kísérik figyelemmel;
 • nappali ellátást nyújtanak hajléktalan személyek és elsősorban saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására csak részben képes személyek számára.
 • családok átmeneti otthonában otthontalanná vált családok számára nyújtanak ellátást;
 • gyermekek átmeneti otthonában átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermekek számára nyújtanak ellátást;
 • helyettes szülőként gyermekek átmeneti gondozását végzik;
 • gyermekvédelmi szakellátást nyújtanak gyermekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülői hálózatban;
 • területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást biztosítanak;
 • javítóintézeti ellátást nyújtanak.

A következő linken időpontfoglalással is lehetőség van jelentkezni a tesztelésre: https://szocszures.kh.gov.hu/appointment/hu/account/login . Természetesen előzetes regisztráció nélkül is van lehetőség a szűrésre. 

Az alábbi adatlap kitöltése szükséges: Adatlap

Hirdetmény – Pályázati felhívás önkormányzati üzletrész értékesítéséről

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI  ÜZLETRÉSZ  ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Alcsútdoboz Település Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az

a Réz-Hegy Településfejlesztő Kft-ben fennálló üzletrésze ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

A kiíró megnevezése: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

A kiíró székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

A pályázati eljárás tárgya:

„a Réz-Hegy Településfejlesztő Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész értékesítése”

A pályázati eljárás célja: az értékét vesztett üzleti vagyon értékesítése a legjobb ajánlatot benyújtó pályázó részére

Az üzletrész értéke: 0,-Ft (Nulla forint)

A cégértékelés megtekinthető a hirdetmény mellékleteként a www.felcsutihivatal.hu weblapon (ide kattintva), valamint az önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. szám alatti székhelyén személyes betekintés útján. Az érdeklődő ugyanitt – előzetes egyeztetés alapján – betekinthet a cég könyveibe, szerződéseibe.

A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

A pályázat bírálati szempontja:

 • az értékesítés során megajánlott legmagasabb vételár dönt

A pályázaton való részvétel feltételei: a pályázók köre nem korlátozott

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjük ráírni: „Pályázat a Réz-Hegy Településfejlesztő Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész megvásárlására”. A pályázat minden oldalát kérjük aláírni.

Az ajánlati kötöttség időtartama: 2021. március 31., melyről a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles

A pályázat bontásának helye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

A pályázat beadásának határideje: 2021. január 29.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat benyújtó ajánlattevők ajánlatát Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlattételi határidőt követő testületi ülésén bírálja el. (A veszélyhelyzet időtartama alatt a döntést a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester hozza meg.)

Alcsútdoboz Település Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Tóth Erika polgármestertől a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségén lehet kérni, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a 22/594-070 telefonszámon.

Tóth Erika
Alcsútdoboz Település Polgármestere