Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

MEGHÍVÓ Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 10-én (csütörtök) 8.00 órakor tartandó soros, nyílt ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. február 10-én (csütörtök) 8.00 órakor

soros, nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Bakó Tibor Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottságának elnöke

 1. Polgármester beszámolója, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a lejárt határidejű határozat teljesüléséről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. A polgármestert megillető illetmény és költségtérítés összegének, valamint az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Döntés a polgármester 2022. évi cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Polgármester úr szabadságolási ütemtervének a megállapításáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

 1. Csabdi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Csabdi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. A Csabdi Község Sportegyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. A Csabdi Község Sportegyesület 2022. évi támogatásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Sisa András jegyző

 1. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Velencei-tó és térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és Csabdi Község Önkormányzat közötti megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Csabdi 042/59 helyrajzi szám alatti külterület elnevezéséről

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Csabdi 373/15, 373/16, 373/19, 373/22 hrsz-ú földrészletek telekcsoport újraosztásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. A Magyar Falu Program keretein belül „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” tárgyban benyújtandó pályázat részét képező Mobilszínpad beszerzése kivitelező kiválasztásáról

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

 1. Csabdi Község Önkormányzat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra benyújtandó pályázata

Előterjesztő: Huszárovics Antal polgármester

Csabdi, 2022. február 7.

Huszárovics Antal

polgármester