Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

MEGHÍVÓ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14. (hétfő) 10:00 órakor tartandó nyílt ülésére

Az ülés helye:                        Felcsút, Fő u. 75. Községháza

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

2. A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

3. Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

4. Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

5. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

6. Tanyagondnoki szolgáltatás létrehozása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

7. A Felcsút, Fő u. 68. szám alatt található játszótér bővítése, felújítása tárgyában kivitelező kiválasztásáról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

8. A Magyar Falu Program keretein belül „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” tárgyban, benyújtandó pályázat részét képező játszótér bővítése kivitelező kiválasztásáról

     Előterjesztő: Mészáros László polgármester

9. A Felcsút belterületi 114. helyrajzi számú ingatlan telekalakításának jóváhagyása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

10. A háziorvosi és az iskola-egészségügyi alapellátásra szóló közreműködői szerződés módosítása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

11. A Kastély Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

12. A Kastély Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

13. Felcsút Községi Önkormányzat számlavezető hitelintézetének megváltoztatásáról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

14. A polgármestert megillető tiszteletdíj és költségtérítés összegének megállapításáról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

15. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

16. 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

17. Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

Előterjesztő: Flier Jánosné bizottság elnöke

Felcsút, 2022. február 7.

                                                               Tisztelettel:

Mészáros László

polgármester