Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

Vértesacsa – Rendeletek

4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

1/2021 (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2020.(XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020 (XII.7.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

11/2020 (XII.2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2020. (X.05.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

10/2020 (XI.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

4/2020 (VI.15.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Egységes szerkezetbe foglalva

2/2020. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

13/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 8/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módósításáról

12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2018.(VI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2019 (X.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

9/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete Vértesacsa község Helyi Építési Szabályzatáról

8/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete Vértesacsa Község településkép védelmének helyi szabályairól

7/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről

6/2019. (X.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018 évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete a polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről

1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

14/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Köztemető használatának rendjéről

13/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről – Egységes szerkezetbe foglalva

10/2018. (IX.27.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló 12/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

9/2018. (IX.27.) számú rendelte a község címeréről, zászlajáról és ezek használatának rendjéről

8/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2017. (IX.3.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 12/2017. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális szociális ellátásokról szóló 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

1/2018. (II.6) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

16/2017. (XII.5) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.6.) önkrományzati rendelet módosításáról

15/2017. (XI.10.) rendelet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

14/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2017. (X.3.) önkormányzati rendelet a Díszpolgári cím és Vértesacsáért emlékérem kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

12/2017. (IX.3.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

11/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete Vértesacsa község közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról

10/2017. (IX.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

18/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelete Az étkeztetés jogosultsági feltételeinek meghatározásáról

16/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról

9/2011. (IX.22.) számú rendelete a 2011. évi költségvetésének módosításáról

5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésról szóló 2/2010. (II.19.) rend. mod.

5/2010. (IX.23.) számú rendelete a 2010.évi költségvetésének módosításáról

4/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

2/2010. (II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről

5/2009. (IV.21.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2009. (II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésről

1/2008. (II.21.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

3/2007 (III.2) számú rendelete a Vértesacsa község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről

12/2005. (X.27) rendelet Díszpolgári cím és Vértesacsáért emlékérem kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

11/2005.(X.27) rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

18/2004. (XII.17) rendelet az Önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási tervéről

6/2001. (IV.27) rendelet a temetőkről és a temetkezésről

4/1996. (V.17) rendelete a község címeréről zászlajáról