Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

Tisztelt Lakosság!

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot
meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési
tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3)
bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért
felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő
közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb
forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú
országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és
felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a
nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét
(intézkedési tervjavaslat).
Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a
rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az
érintett települési önkormányzatok részére továbbította, melyeket az alábbi linkre kattintva
letölthetnek:
Intézkedési terv
Stratégiai zajtérképezés III. ciklus–Intézkedési terv–Általános leírás
Stratégiai zajtérképezés III. ciklus–Intézkedési terv–Műszaki dokumentáció
A tervjavaslattal kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket a muszak@felcsut.hu e-mail
címre a közzétételt követő 30 napon belül megtenni szíveskedjenek, melyet a terv
készítőjének továbbítunk

Felcsút Községi Önkormányzat