Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

Felcsút – 2015. március 30.

A köztisztaságról szóló rendelet elfogadása

Köztisztaságról szóló rendelet tervezete

Döntés a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának bevezetéséről

Az Esély Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása

Besenyei Péter kérelme közterület hivatalos elnevezésére

Besenyei Péter kérelme

A Faluház nyitvatartásának meghatározása

Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása

A Kormányhivatal ellenőrzési munkatervének ismertetése

A körzeti megbízott irodája jogi helyzetének rendezése

A Kulturált, Egészséges Felcsútért Közalapítvány megszűntetése

A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

A településrendezési terv felülvizsgálatára tervező megbízása

Planner-t árajánlata

Pro Terra árajánlata

ZÉ Műhely árajánlata

A víziközmű-rendszer vagyonértékelése

Vízközmű-értékelési ajánlat

Víztorony környéke

A 02/2 és 02/3 hrsz-ú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszűntetése

A települési értéktár bizottság létrehozása

Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

Melléklet a kormányhivatal 2015 évi ellenőrzési tervéhez

melléklet a rendkívüli támogatás megyei és települési REKI _ÖKRF_20150211_MBV

Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

Előkészítő döntések meghozatala az új iskola megvalósításához

értékbecslés 0275-5

értékbecslés 330-2