Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

F E L H Í V Á S – „Csabdi községért” elnevezésű közérdekű kötelezettségvállalásra

Csabdi Község Önkormányzat a helyben biztosítandó – különösen a településüzemeltetés, egészségügyi, közművelődési, gyermekjóléti, szociális ellátásokkal, a helyi környezet- és természetvédelemmel, a helyi közfoglalkoztatással, turizmussal, valamint a sport, és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos – közérdekű feladatok ellátásának biztosítására közérdekű kötelezettségvállalást szervez.

1. A támogatás fogadására közérdekű kötelezettségvállalás keretében történő közcélú adomány-juttatás keretében van lehetőség.

2. A vagyoni juttatást felajánló magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal hozzájárulnak a fenti meghatározott közérdekű cél megvalósításához.

3. A felajánlás tartalma:

– A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és

– a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát (pénzösszeget).

A közérdekű kötelezettségvállalást érintően – a kötelezettségvállaló külön kérése esetén – a kötelezettségvállaló és a Csabdi Község Önkormányzat írásbeli megállapodást köt.

4. A pénzbeli felajánlásokat a „Csabdi községért” elnevezésű, OTP Banknál vezetett 11736006-15727646-10510005. számú számlájára lehet teljesíteni.

5. A támogatott Önkormányzat az adományról – a támogató kérésére – igazolást állít ki a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

6. A fenti számlára befizetett pénzeszközök tekintetében Csabdi Község Polgármestere kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul és kizárólag a helyben biztosítandó közérdekű feladatok körében ellátandó önkormányzati feladatok megvalósítására fordítja.

7. A közérdekű kötelezettségvállalók adatai – amennyiben hozzájárulásukat kifejezetten megadják – Csabdi község hivatalos honlapján közzétételre kerülnek.

Huszárovics Antal

polgármester