Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

ÜZEMELTETÉSI PÁLYÁZAT a Faluház konditermének teljeskörű üzemeltetésére

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház konditermének teljeskörű
üzemeltetésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

 1. A pályázat feltételei:
 • az üzemeltető vállalja a konditerem folyamatos nyitvatartását, szakmai felügyeletet gyakorol
  a sportolók felett, vezeti a szükséges nyilvántartásokat, biztosítja a sporteszközök használhatóságát
  és állagát,
 • az üzemeltető gondoskodik a folyamatos üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeinek
  biztosításáról, az eszközök karbantartásáról,
 • az üzemeltető az üzemeltetési jog ellenértékeként bérleti díj megfizetésére köteles.

2. A pályázat benyújtása:
A pályázat beérkezési határideje: 2023. február 2. 12:00
A pályázatot kettő aláírt, eredeti, papír alapú példányban kell benyújtani, és postai úton Felcsút
Község Polgármesterének címezve a 8086 Felcsút, Fő u. 75. szám alatti címre kell postázni, avagy
ugyanezen a címen Önkormányzati titkárságra kell személyesen beadni.
A pályázat benyújtása nyilvános, azonban a pályázatból kizárt az a pályázó, akinek/amelynek lejárt
köztartozása van, amely szervezete nem átlátható.
A köztartozásmentességről és a pályázó tulajdonosi szervezetének átláthatóságáról a pályázat
benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles.
A pályázóknak egy alkalommal a polgármester biztosítja a helyszín előzetes megtekintését.

3. A pályázat feltételei:

 • az üzemeltető, vagy vele alkalmazásban álló személy szakirányú végzettségének megléte,
 • az üzemeltetés legalább egy év határozott időszakra történő vállalása

4. A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő
lejáratát követő ülésén dönt. A döntés során a Képviselő-testület a pályázó szakirányú
végzettségének meglétét, a vállalt üzemeltetési időszak hosszát, a megajánlott bérleti díj mértékét
együttesen veszi figyelembe.

5. pályázatok közzététele:
A pályázati hirdetmény közzétételre kerül a Fejér megyei hírlapban, az önkormányzat
www.felcsut.hu és a közös önkormányzati hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján, valamint a
Faluház Felcsút, Fő u. 137. szám alatti hirdetőtábláján.