Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI  INGATLAN  ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Bodmér Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a

Bodmér belterületi 38/11. hrsz.-ú ingatlan ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

A kiíró megnevezése: Bodmér Község Önkormányzata

A kiíró székhelye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.

A pályázati eljárás tárgya: „A Bodmér belterületi 38/11. hrsz-ú ingatlan értékesítése”

Ingatlan adatai:

Ingatlan címe: Bodmér belterületi 38/11. hrsz.

Az ingatlan alapterülete: 1029 m2

Az ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen

Tulajdonos: Bodmér Község Önkormányzata

Közművesítettsége: elektromos áram, vezetékes víz, szennyvíz,

A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Bodmér Község Önkormányzata 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjük ráírni: „Pályázat a Bodmér belterületi 38/11. hrsz-ú ingatlan értékesítésére”. A pályázat minden oldalát kérjük aláírni.

A pályázat bontásának helye: 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58.

A pályázat beadásának határideje: 2022. augusztus 10., majd ezt követően folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos. A beérkező pályázatokat Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtást követő soros testületi ülésén bírálja el. Amennyiben a 2022. augusztus 10-i határidőre pályázat nem kerül benyújtásra, úgy a pályázatok a pályázati kiírás, illetőleg az értékesítési szándék visszavonásáig folyamatosan benyújthatók.

Bodmér Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan igény szerint előre leegyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Katona László polgármestertől a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltségén lehet kérni, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a +36 (30)250-2301 telefonszámon.

Katona László

Bodmér Község Polgármestere