Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

A kiíró megnevezése: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

A kiíró székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.

A pályázati eljárás tárgya: „Az Alcsútdoboz 1721 helyrajzi számú ingatlan értékesítése”

Az ingatlan vételára: 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint.

Az ingatlan területe: 113 m2

Az ingatlan megnevezése: erdő

Az ingatlan tulajdonosa: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Közművesítettsége: közművesítés nincs

A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Alcsútdoboz Település Önkormányzat8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: postai úton borítékban, kérjük ráírni: „Pályázat Alcsútdoboz 1721. helyrajzi számú ingatlan vétele”

A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2022.06.01.

A pályázat bontásának helye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila utca 5.

A pályázat elbírásának határideje: A beérkező pályázatokat Alcsútdoboz település Önkormányzat Polgármestere a pályázat beadási határidejének lejártát követően nyolc napon belül bírálja el.

A pályázaton való részvétel feltételei:

Alcsútdoboz Település Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ingatlan igény szerint előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágítást Tóth Erika polgármestertől a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségén lehet kérni a +36 (22) 594 070 telefonszámon.

Alcsútdoboz, 2022. 05. 25.

 Tóth Erika

Alcsútdoboz Település Polgármestere