Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

MEGHÍVÓ Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 22. (hétfő) 10:00 órakor tartandó nyílt  ülésére

Az ülés helye: Felcsút, Fő u. 75. Községháza

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díj és a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1.  A  Kastély Óvoda és Bölcsőde és a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal közötti gazdálkodási megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervének fenntartói véleményezése

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A településterv elkészítése

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Az  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. és 2021. évi nyertes pályázata keretében, illetve saját forrás terhére megvalósuló útfelújítások műszaki ellenőri tevékenység feladat elvégzésére vállalkozó kiválasztása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámolója

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. A Könyvtári feladatok 2020. évi ellátásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Beszámoló Felcsút közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Tájékoztatás Felcsút 2020-2021. évi környezeti állapotáról

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Felcsút Római Katolikus Plébánia Támogatási kérelme

Előterjesztő: Mészáros László polgármester

 1. Döntés a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság képviselő méltatlansági eljárása lefolytatásáról szóló 5/2021. (IX.15.) határozatának elfogadásáról (Zárt ülés keretében)

Előterjesztő: Szabó Péter bizottsági tag

Felcsút, 2021. november 17.

    Tisztelettel:

Mészáros László

              polgármester