Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

Hirdetmény – Pályázati felhívás önkormányzati üzletrész értékesítéséről

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI  ÜZLETRÉSZ  ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Alcsútdoboz Település Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az

a Réz-Hegy Településfejlesztő Kft-ben fennálló üzletrésze ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.

A kiíró megnevezése: Alcsútdoboz Település Önkormányzat

A kiíró székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

A pályázati eljárás tárgya:

„a Réz-Hegy Településfejlesztő Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész értékesítése”

A pályázati eljárás célja: az értékét vesztett üzleti vagyon értékesítése a legjobb ajánlatot benyújtó pályázó részére

Az üzletrész értéke: 0,-Ft (Nulla forint)

A cégértékelés megtekinthető a hirdetmény mellékleteként a www.felcsutihivatal.hu weblapon (ide kattintva), valamint az önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5. szám alatti székhelyén személyes betekintés útján. Az érdeklődő ugyanitt – előzetes egyeztetés alapján – betekinthet a cég könyveibe, szerződéseibe.

A pályázati ajánlat benyújtásának helye: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

A pályázat bírálati szempontja:

  • az értékesítés során megajánlott legmagasabb vételár dönt

A pályázaton való részvétel feltételei: a pályázók köre nem korlátozott

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjük ráírni: „Pályázat a Réz-Hegy Településfejlesztő Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész megvásárlására”. A pályázat minden oldalát kérjük aláírni.

Az ajánlati kötöttség időtartama: 2021. március 31., melyről a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles

A pályázat bontásának helye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

A pályázat beadásának határideje: 2021. január 29.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat benyújtó ajánlattevők ajánlatát Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlattételi határidőt követő testületi ülésén bírálja el. (A veszélyhelyzet időtartama alatt a döntést a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester hozza meg.)

Alcsútdoboz Település Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati felhívással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Tóth Erika polgármestertől a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségén lehet kérni, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve a 22/594-070 telefonszámon.

Tóth Erika
Alcsútdoboz Település Polgármestere