Településeink

ÓbarokÓbarok
AlcsútdobozAlcsútdoboz
FelcsútFelcsút
TabajdTabajd
BodmérBodmér
VértesacsaVértesacsa
CsabdiCsabdi
×

GINOP-5.3.11-18 – Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából. A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított.
Jelen pályázat vissza nem térítendő támogatás. A projektek keretében a Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült
szülők számára biztosít támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik el. A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható.
A kisgyermeket nevelő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a pályázati felhívásban foglaltak több gyermek esetében is eljesülnek. Ebben az esetben minden gyermek vonatkozásában külön támogatási kérelmet kell benyújtani.
A fentiekkel kapcsolatban a Kincstár legfeljebb havi 40 ezer forint összeghatárig nyújt támogatást a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjára vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért
fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük, arra a Kincstár nem nyújt támogatást.
A támogatás utófinanszírozott jellegű, ami azt jelenti, hogy a szülőnek a térítési díjat ki kell fizetnie, és a kifizetett személyi térítési díjról szóló számla alapján nyújt támogatást a Kincstár.
A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújtható be.

A támogatásban azon szülők részesülhetnek, akik a támogatási igény benyújtásakor inaktív munkaerőpiaci státuszúak.

A támogatásról részletes tájékoztatást az alábbi oldalon olvashat:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas
Email: ginop@allamkincstar.gov.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903
Budapest, 2020. október 7.