2013 04 10

Vértesacsa

3/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete a polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről

1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

14/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Köztemető használatának rendjéről

13/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 19/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről - Egységes szerkezetbe foglalva

10/2018. (IX.27.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló 12/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

9/2018. (IX.27.) számú rendelte a község címeréről, zászlajáról és ezek használatának rendjéről

8/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2017. (IX.3.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 12/2017. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális szociális ellátásokról szóló 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

3/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

1/2018. (II.6) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

16/2017. (XII.5) rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.6.) önkrományzati rendelet módosításáról

15/2017. (XI.10.) rendelet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

14/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2017. (X.3.) önkormányzati rendelet a Díszpolgári cím és Vértesacsáért emlékérem kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

12/2017. (IX.3.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

11/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete Vértesacsa község közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról

10/2017. (IX.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2017. (II.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

 

 

9/2011. (IX.22.) számú rendelete a 2011. évi költségvetésének módosításáról

 

5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésról szóló 2/2010. (II.19.) rend. mod.

 

5/2010. (IX.23.) számú rendelete a 2010.évi költségvetésének módosításáról

 

4/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

2/2010. (II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről

 

5/2009. (IV.21.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

1/2009. (II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésről

 

1/2008. (II.21.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

 

3/2007 (III.2) számú rendelete a Vértesacsa község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről

 

12/2005. (X.27) rendelet Díszpolgári cím és Vértesacsáért emlékérem kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

 

11/2005.(X.27) rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

 

18/2004. (XII.17) rendelet az Önkormányzat helyi hulladékgazdálkodási tervéről

 

6/2001. (IV.27) rendelet a temetőkről és a temetkezésről

 

4/1996. (V.17) rendelete a község címeréről zászlajáról