2013 04 10

Tabajd

23/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2017. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról szóló 12/2013. (XI.8.) önkormányzati rendelet módosításásról

13/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

1/2017. (II.13.) Egységes szerkezet

12/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete A kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, a közterületek fellobogózásáról

11/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete A parkolóhelyek kialakításáról megváltásáról szóló 1/2010 (II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

10/2018. (V.25.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

9/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017 évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

8/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2017. (XI.25.) rendelet egységes szerkezete

7/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2017. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 17/2017. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete A polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről

4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés módosításáról

3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

2/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

1/2018 (I.9) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támoagatás helyi szabályairól szóló 16/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2017 (XII.12) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017 (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

19/1017 (XII.12) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

18/2017 (XI.25) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról

17/2017 (X.10) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól

16/2017 (X.10) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról