2013 04 10

Alcsútdoboz

12/2019. (IX.16.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2002. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

11/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

 

10/2019. (VIII.8.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról

 

9/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

 

8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

 

8/2018. évi zárszámadás mellékletek Alcsútdoboz

 

7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről

 

5/2019. (IV.2.) önkormányzati rendelte a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásásnak szabályairól

 

5/2019. rendelet melléklet

 

4/2019. (III.21.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításásról

 

4/2019. rendelet melléklete

 

3/2019. (II.27.) rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításásról

 

3/2019. rendelet melléklete - 2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MELLÉKLETEK

 

2/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

1. melléklet a 2/2019. (II.12. ) Önk.rendelethez

1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete A polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről

9/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

8/2018. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló 16/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

4/2018. (II.26.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelt módosításáról

 

1. melléklet (2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MELLÉKLET)

 

3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete Alcsútdoboz Település közigazgatási területén lévő helyi közutakon a közlekedés korlátozásáról szóló 6/2017. (IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

 

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

10-2017.pdf

 

10._rendelet_melleklet_2017._evi_koltsegvetesi_rendelet_mellekletek-2017.xls

 

11-2017.pdf

 

1-2017.pdf

 

12-2017.pdf

 

13-2017.pdf

 

14-2017.pdf

 

15-2017.pdf

 

16-2017.pdf

 

2-2017.pdf

 

3-2017.pdf

 

4-2017.pdf

 

5-2017.pdf

 

6-2017.pdf

 

7-2017.pdf

 

8-2017.pdf

 

9-2017.pdf

 

10-2016.pdf

 

11-2016.pdf

 

1-2016.pdf

 

12-2016.pdf

 

13-2016.pdf

 

14-2016.pdf

 

6-2016.pdf

 

8-2016.pdf

 

9-2016.pdf

 

A községgel kapcsolatos rendeletek.