2018 05 28

2018. május 28.

Meghívó

 

1. Előterjesztés

 

2. ET melléklete Rézhegy Kft. mérlegbeszámoló 2017. évről

 

2. Előterjesztés Rézhegy Kft. mérlegbeszámoló

 

3. et. melléklete A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolója Alcsútdoboz közrendjéről és biztonságáról

 

3. Előterjesztés - rendőrségi beszámoló

 

4. et. melléklete Beszámoló a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerben 2017. évben végzett tevékenységről

 

4. Előterjesztés - Vörösmarty Mihály Könyvtár 2016. évi beszámolója

 

5. melléklet Alcsútdoboz - 2017. - 1. számú függelék

 

5. melléklet Alcsútdoboz - 2017. Éves beszámoló

 

5. Előterjesztés Éves belső ellenőrzési jelentés 2016

 

6. Előterjesztés - hivatali beszámoló

 

6. melléklet Hivatali Beszámoló 2017-ről

 

7. Előterjesztés - beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről átfogó értékelés

 

7. melléklet Esély Alapítvány beszámolója

 

7. melléklet Szociális beszámoló 2017

 

8. Előterjesztés 2017. évi zárszámadásról Hivatal

 

8. melléklet 2017. évi Közös Hivatal Zárszámadás mellékletek

 

8. melléklet 2017. évi zárszámadás - Közös Hivatal 3. táblázat

 

8. melléklet 2017. évi zárszámadás - Közös Hivatal 2. táblázat

 

8. melléklet 2017. évi zárszámadás - Közös Hivatal 1. táblázat

 

9. Előterjesztés - Alcsútdoboz zárszámadásról 2017.

 

9. melléklet 2017. évi zárszámadás mellékletek Alcsútdoboz

 

9. melléklet Előterjesztés - Alcsútdoboz - Zárszámadás előterj. függelék

 

9. melléklet Alcsútdoboz - 2017. évi zárszámadási rendelet

 

10. Előterjesztés - belső kontroll nyilatkozat

 

10. melléklet Nyilatkozat kontrollrendszerről

 

11. Előterjesztés - fmkh tájékoztatása

 

11. -ET MELLÉKLET FMKH tájékoztató Határidő kalauzról

 

11. - ET MELLÉKLET Határidő kalauz 2018

 

12. Előterjesztés - szmsz mod.

 

12. melléklet önkormányzati SZMSZ függelékek

 

12. melléklet SZMSZ - 1. melléklet